Sanattan Doktoraya, Çin ve Türkiye’de Yükseköğretim Sistemlerinin Kıyaslaması

Sanattan Doktoraya, Çin ve Türkiye’de Yükseköğretim Sistemlerinin Kıyaslaması

Çin ve Türkiye, hem tarihsel hem de kültürel bağları olan iki ülke olmasına rağmen, eğitim sistemleri birbirinden oldukça farklıdır. Bu makalede, Çin ve Türkiye’deki lisansüstü eğitim programları detaylı bir şekilde karşılaştırılacak ve benzerlikler ile farklılıklara değinilecektir.

Benzerlikler: Çin ve Türkiye’de lisansüstü eğitim yüksek lisans, doktora ve sanat/sanatta yeterlik derecelerini kapsamaktadır. Her iki ülkede de yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak sunulmakta olup, 2 yıl sürmektedir. Doktora programları ise 4 yılı bulabilmektedir. Çin’de bazı sanat alanlarında sanat yüksek lisansı, Türkiye’de sanatta yeterlik eğitimi verilmektedir.

Farklılıklar: Çin’de doktora sonrası akademik kariyer nispeten daha zordur; Türkiye’de ise doktoradan sonra akademisyen olarak iş bulma şansı daha yüksektir. Çin’de uzmanlık alanı doktorası (professional doctorate) Türkiye’ye kıyasla çok daha yaygındır. Çin’de sanat yüksek lisansı tezli iken, Türkiye’de sanatta yeterlik hem tezli hem de tezsiz olarak sunulmaktadır.

Akademik unvanlar konusunda iki ülke arasında önemli farklılıklar vardır. Çin’de doçent ve profesör olmak çok daha zordur; daha uzun süreli deneyim ve yayınlar gerekmektedir. Çin’de akademik kariyer basamakları çok daha hiyerarşik bir yapı göstermektedir.

Lisansüstü programların yapısında da farklılıklar göze çarpmaktadır. Çin’de yüksek lisans programları daha çok tezli olarak sunulmakta ve 2-3 yıl sürmektedir. Türkiye’de ise tezli ve tezsiz yüksek lisans programları eşit oranda tercih edilmektedir. Çin’de yüksek lisans tezleri genellikle daha kapsamlı olmakta ve daha uzun sürmektedir.

Doktora programları her iki ülkede de tezli olmakla birlikte, Çin’de doktora programı daha uzun ve meşakkatli bir süreç olarak kabul edilmektedir. Çin’de doktora tezleri Türkiye’ye kıyasla daha detaylı ve uzun olmaktadır. Çin’de doktora sonrası akademik istihdam olanakları Türkiye’ye göre daha sınırlı olduğu için, Çin’de doktora mezunlarının büyük kısmı araştırma kurumlarında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmayı tercih etmektedir.

Çin’deki uzmanlık alanı doktoraları (professional doctorate), Türkiye’deki uzmanlık alanlarına göre çok daha yaygın ve popülerdir. Özellikle eğitim, işletme, mühendislik gibi uygulamalı alanlarda verilen bu programlar, mesleki uzmanlık alanlarında ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Sanat alanlarında, Çin’de “Sanat Yüksek Lisansı” (Master of Fine Arts) Türkiye’deki “Sanatta Yeterlik” eğitimine karşılık gelmektedir. Her iki program da sanat ve tasarım alanlarında iki yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Ancak Çin’de bu program tezli iken, Türkiye’de hem tezli hem de tezsiz olarak sunulabilmektedir. Ayrıca Çin’de sanat alanında verilen bu derece, akademik kariyer için zorunlu görülmemekte, daha çok sanatçı olarak çalışmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Türkiye’de ise sanatta yeterlik derecesi akademik kariyer için olmazsa olmaz görülmektedir.

Akademik unvanlar ve kariyer olanakları açısından da Çin ve Türkiye arasında farklılıklar bulunmaktadır. Çin’de akademik unvanlar çok daha hiyerarşik bir yapı göstermektedir. Doçent ve profesör olmak Türkiye’ye kıyasla çok daha zordur ve daha uzun süreçleri kapsamaktadır. Çin’de doçent olabilmek için en az 10 yıllık deneyim, yüzlerce yayın ve uluslararası tanınırlık gerekmektedir. Profesörlük için ise daha da yüksek standartlar aranmaktadır.

Türkiye’de ise özellikle son yıllarda doçentlik için gereken asgari koşulların düşürülmesi, profesörlük için de nispi olarak daha esnek kriterler getirilmesi ile akademik unvanları elde etmek nispeten daha kolaylaşmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’de de akademik kariyerin her bir basamağı için yine de belirli düzeyde akademik başarı ve tecrübe aranmaktadır.

Akademik kariyer olanakları açısından, Türkiye’de özellikle devlet üniversitelerinde görece daha fazla imkan bulunmaktadır. Çin’de ise devlet üniversitelerinde akademik kadrolara girmek oldukça zordur; çok yüksek başarılar göstermeniz gerekmektedir. Çin’de akademik kariyer yapmak isteyen birçok doktora mezunu, özel üniversitelerde veya araştırma kurumlarında doktora sonrası araştırmacı (postdoc researcher) olarak çalışmayı yeğlemektedir. Türkiye’de ise doktora sonrası araştırmacı kariyeri nispeten sınırlı düzeydedir; akademisyenlik öncelikli tercih olmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak, Çin ve Türkiye arasında lisansüstü eğitim ve akademik kariyer alanlarında hem benzerlikler hem de önemli farklılıklar göze çarpmaktadır. Her ne kadar eğitim sistemleri ve akademik gelenekler birbirinden farklı olsa da, iki ülke arasında bu alanlarda işbirliği ve tecrübe paylaşımının artırılması, karşılıklı anlayışı ve bilgi birikimini zenginleştirecektir.

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir