Deniz Eren Erişen’in Çin Bilimler Akademisi’nde Yaptığı Çalışma, Biyomalzemeler İçin Yeni Bir Biyoaktif Kaplama

Categories:

Bu makalede, metalik biyomalzemeler için yeni bir chitosan (kitosan) ve polidopamin (polydopamine) ara katmanlı biyoaktif kaplama geliştirildiği anlatılıyor​1​. Bu kaplamanın kanla temas eden biyomedikal malzemelerde antibakteriyel ve antiplatelet özellikler gösterdiği, ayrıca polimer kaplama ile metal substrat arasında güçlü bir bağ oluşturduğu belirtiliyor​1​. Bu kaplamanın korozyona karşı koruyucu ve ilaç salımı için uygun olduğu da ifade ediliyor​1​.

“A novel chitosan and polydopamine interlinked bioactive coating for metallic biomaterials” başlıklı makale 2022 yılında Journal of Materials Science: Materials in Medicine dergisinde yayınlanmıştır​1​. Bu makalenin birinci yazarı Erişen Deniz Eren’dir​1​. Makalenin diğer yazarları ise Gu Guisong, Liu Mingming, Zhang Bingchun, Yang Ke ve Chen Shanshan’dır¹².

Makalenin birinci yazarı Deniz Eren Erişen. Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, Nanjing Havacılık ve Uzay Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamış ve Çin Bilimler Akademisi’nin University of Science and Technology of China’daki Enstitüsü’nde (Institute of Metal Research) doktorasını yaparken çalışmıştır. Şu anda Nanjing Havacılık ve Uzay Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları biyomalzemeler, korozyon direnci ve ilaç salımı konularına odaklanmaktadır.

Metalik Biyomalzemeler İçin Yeni Bir Kitosan ve Polidopamin Ara Katmanlı Biyoaktif Kaplama

Bu makalenin konusu metalik biyomalzemeler için yeni bir kitosan ve polidopamin bağlantılı biyoaktif kaplama geliştirmektir​1​. Makalede, kitosan kaplamanın kanla temas eden biyomedikal malzemelerde antibakteriyel ve antiplatelet özellikler gösterdiği, ancak intravasküler metal stent gibi kanla temas eden biyomedikal cihazların kaplanması için yeterli olmadığı belirtiliyor. Makalede ayrıca, polidopamin kaplamaların metal substratlarla güçlü bir bağ oluşturduğu ve bu nedenle bir ara katman olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, makalede, kitosan ve polidopamin’ın birleştirilmesiyle yeni bir kaplama geliştirildiği ifade ediliyor. Bu kaplamanın korozyona karşı koruyucu ve ilaç salımı için uygun olduğu da ifade ediliyor​1​.

Kitosan ve polidopamin nedir

Chitosan ve polydopamine biyopolimerlerdir. Chitosan, doğal kitinden alkali deasetile edilerek üretilen bir polisakkarittir​2​. Karides kabukları gibi doğal kaynaklardan bol miktarda elde edilebilir³. Yapısında bulunan amino ve hidroksi grupları sayesinde kolayca modifiye edilebilir³. Antibakteriyel, antiplatelet ve ilaç taşıma gibi biyoaktif özelliklere sahiptir​2​.

Polydopamine ise dopamin adlı bir nörotransmiterden oksidasyon yoluyla elde edilen bir polimerdir​2​. Evrensel yapışma kabiliyeti vardır ve kendiliğinden organize olabilen yapılar oluşturabilir​2​. Korozyona karşı koruyucu ve ilaç salımı için uygun bir ara katman olarak kullanılabilir​2​.

Deniz Eren Erişen kimdir

Deniz Erişen, Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Nanjing University of Aeronautics and Astronautics’te yüksek lisansını tamamlamış ve doktorasını University of Science and Technology of China’da yaparken IMR’de çalışmıştır. Şu anda Nanjing University of Aeronautics and Astronautics’te akademisyen olarak çalışmaktadır.

Erişen’in araştırmaları biyomalzemeler, korozyon direnci ve ilaç salımı konularına odaklanmaktadır. Bu çalışmalar, biyomalzemelerin insan vücudunda kullanımı ile ilgili olarak malzeme özelliklerinin belirlenmesi, korozyon direnci konusunda malzemelerin dayanıklılığı ve ilaç salımı konusunda ise malzemelerin uygun şekilde dozajlanması ve yönetilmesi gibi konuları kapsamaktadır.

Erişen, bu konulardaki araştırmalarıyla birçok yayın yapmış ve uluslararası düzeyde saygın dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Bu makaleler, biyomedikal mühendislik, malzeme bilimi ve kimya gibi alanlarda çalışan araştırmacılar tarafından sıkça kullanılmaktadır..

Bu makaleyi Journal of Materials Science: Materials in Medicine dergisinin web sitesinden veya PubMed veritabanından okuyabilirsiniz. Makalenin DOI numarası 10.1007/s10856-022-06688-x’dir. Ayrıca makalenin PDF dosyasını da indirebilirsiniz .

Kaynakça

  1. 1.
    Eren ED, Guisong G, Mingming L, Bingchun Z, Ke Y, Shanshan C. A novel chitosan and polydopamine interlinked bioactive coating for metallic biomaterials. J Mater Sci: Mater Med. Published online September 23, 2022. doi:10.1007/s10856-022-06688-x
  2. 2.
    Ma X, Wu G, Dai F, et al. Chitosan/polydopamine layer by layer self-assembled silk fibroin nanofibers for biomedical applications. Carbohydr Polym. 2021;251:117058. doi:10.1016/j.carbpol.2020.117058

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir