Journal of Middle Eastern and Islamic Studies in Asia (JMEISA)

Journal of Middle Eastern and Islamic Studies in Asia (JMEISA)
Categories:

Journal of Middle Eastern and Islamic Studies in Asia (JMEISA), Asya bölgesindeki Orta Doğu ve İslam dünyası ile ilgili konuları ele alan uluslararası bir akademik dergidir. Dergi, Asya-Pasifik bölgesindeki Orta Doğu ve İslam dünyasıyla ilgili konularda araştırmalar yapan bilim insanlarının makalelerini yayınlamayı amaçlamaktadır.

JMEISA, 2007 yılında kurulmuş ve Singapur’da bulunan Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nin Orta Doğu ve İslam Dünyası Araştırmaları Merkezi (CMED) tarafından yayınlanmaktadır. Dergi, Orta Doğu ve İslam dünyası ile ilgili farklı disiplinlerden araştırmacıların çalışmalarını içermekte ve siyasi, sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik konuları ele almaktadır.JMEISA, Asya-Pasifik bölgesindeki Orta Doğu ve İslam dünyası ile ilgili araştırmaları teşvik etmek ve bu konuda bilgi paylaşımını artırmak amacıyla düzenli olarak yayınlanmaktadır. Dergi, hakemli bir dergi olup, yayınlanacak makaleler öncelikle editörler tarafından incelenmekte ve daha sonra konunun uzmanı hakemler tarafından değerlendirilmektedir.JMEISA, Orta Doğu ve İslam dünyası ile ilgili araştırmalar yapmak isteyen akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacılar için önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Dergi, Asya-Pasifik bölgesindeki Orta Doğu ve İslam dünyası ile ilgili konularda araştırmalar yapan bilim insanlarına ve araştırmacılara açık bir platform sunmaktadır.

JMEISA Dergisinde Çıkan Türkiye Makaleleri

Journal of Middle Eastern and Islamic Studies in Asia (JMEISA) dergisi, Türkiye ve Çin ilişkilerine yönelik çeşitli makaleler yayınlamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1. “Turkey’s Pivot to China: Implications for Turkey’s Foreign Policy and Regional Balance of Power” başlıklı makale, Türkiye’nin son yıllarda Çin ile ilişkilerindeki yeniden dengeleme politikalarını ele almaktadır.

2. “China’s Belt and Road Initiative and Turkey’s Middle Corridor: Opportunities and Challenges” başlıklı makale, Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni (BRI) ve Türkiye’nin Ortadoğu koridorunu ele alarak, iki ülke arasındaki işbirliği ve ticaret potansiyelini tartışmaktadır.

3. “Turkey and China: A Comparative Analysis of Soft Power Strategies in the Middle East” başlıklı makale, Türkiye ve Çin’in Orta Doğu’da etkilerini ve bölgede kullanılan farklı yumuşak güç stratejilerini ele almaktadır.

4. “The Dynamics of China-Turkey Relations in the Context of the Syrian Crisis” başlıklı makale, Suriye krizi bağlamında Çin ve Türkiye arasındaki ilişkileri ele almakta ve iki ülkenin krize yaklaşımını değerlendirmektedir.

5. “Turkey’s Perception of China: A Comparative Analysis of Media Coverage” başlıklı makale, Türkiye’de Çin hakkındaki medya kapsamını değerlendirerek, Türkiye’nin Çin ile ilişkilerindeki algısını ele almaktadır.Bu makaleler, JMEISA dergisinde Türkiye ve Çin ilişkilerine yönelik yayınlanan örneklerden sadece birkaçıdır. Dergi, Orta Doğu ve İslam dünyası ile ilgili farklı konularda çeşitli makaleler yayınlamaktadır ve Türkiye-Çin ilişkileri de bu konular arasındadır.

Journal of Middle Eastern and Islamic Studies in Asia dergisinin Impact Factor’ü

Journal of Middle Eastern and Islamic Studies in Asia (JMEISA) dergisinin Impact Factor’ü, Web of Science tarafından indekslenmediği için bilinmemektedir. Ancak, derginin Asya-Pasifik bölgesinde Orta Doğu ve İslam dünyası ile ilgili konulara odaklanan saygın bir akademik dergi olduğu kabul edilmektedir. Dergi, Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nin Orta Doğu ve İslam Dünyası Araştırmaları Merkezi (CMED) tarafından yayınlanmakta ve hakemli bir dergi olarak tanınmaktadır.JMEISA dergisi, Orta Doğu ve İslam dünyası ile ilgili farklı disiplinlerden araştırmacıların çalışmalarını içermekte ve siyasi, sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik konuları ele almaktadır. Dergide yayınlanan makaleler, konunun uzmanı hakemler tarafından değerlendirilmekte ve yüksek kalite standartlarına sahip olması için özenle seçilmektedir.Çin’de JMEISA dergisinin saygınlığı, özellikle Orta Doğu ve İslam dünyası ile ilgili araştırmalar yapan akademisyenler ve araştırmacılar arasında yüksektir. Dergi, Asya-Pasifik bölgesindeki Orta Doğu ve İslam dünyası ile ilgili araştırmaları teşvik etmek ve bu konuda bilgi paylaşımını artırmak amacıyla düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bu nedenle, JMEISA dergisi, Türkiye-Çin ilişkileri gibi konulara odaklanan araştırmacılar için önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir.

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir