Jeoloji Uzmanı Murat Tamer’in Çin Deprem İdaresi’ndeki Çalışmaları

Jeoloji Uzmanı Murat Tamer’in Çin Deprem İdaresi’ndeki Çalışmaları
Categories:

Murat Tamer, Çin Deprem İdaresi’nin Jeoloji Enstitüsü’nde Doçent Profesör olarak çalışmaktadır1Uzmanlık alanı termokronoloji ve izotop jeokimyasıdırApatit mineralindeki fisyon izlerinin etkileşimi ve etkilenimi üzerine araştırmalar yapmaktadırBu araştırmalar, jeolojik zaman ölçeğinde sıcaklık değişimlerini ve dağ oluşum süreçlerini anlamak için önemlidirMurat Tamer’in yayınlanmış sekiz bilimsel makalesi vardır.

Doçent Murat Tamer, Çin Deprem İdaresi’nde Jeoloji Enstitüsü’nde çalışan bir jeoloji uzmanıdır. Geoloji, jeokronoloji ve jeotermokronoloji alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Google Scholar’a göre 2017-2023 yılları arasında 11 makale yayınlamıştır. Bu makalelerin bazı başlıkları şunlardır:

 • Single-track length measurements of step-etched fission tracks in Durango apatite:“Vorsprung durch Technik” (2017)
 • Is Low‐Temperature Fission‐Track Annealing in Apatite a Thermally Controlled Process? (2020)
 • The along-track etching structure of fission tracks in apatite: Observations and implications (2020)
 • Confined fission-track revelation in apatite: how it works and why it matters (2021)

Çalışma alanlarının önemi ise jeolojik süreçleri ve tarihi anlamak, yer kabuğunun termal evrimini ve tektonik hareketlerini izlemek, mineral kaynaklarını değerlendirmek ve deprem riskini azaltmak için kullanılabilir (1).

Çin Deprem İdaresi

Çin Deprem İdaresi (CEA), Çin Halk Cumhuriyeti’nin Deprem Felaketlerine Karşı Korunma ve Azaltma Yasası’na göre deprem idaresini yürütmekle görevli Devlet Konseyi’ne bağlı bir devlet kurumudur (2). CEA’nın başlıca işlevleri şunlardır:

 • Deprem hazırlığı ve afet azaltma ile ilgili ulusal kalkınma stratejilerini, yönlendirmelerini ve politikalarını, yasaları ve yönetmelikleri ile standartları oluşturmak ve uygulamak;
 • Ulusal deprem hazırlığı ve afet azaltma programını düzenlemek ve taslak haline getirmek, yıkıcı depremler için ulusal acil durum müdahale planını hazırlamak, yıkıcı depremlerle ilgili müdahale planları için ulusal bir kayıt sistemi kurmak, ulusal tahmin ve hazırlık girişimleri konusunda rehberlik sağlamak ve afet bölgelerinde yeniden yapılanma planlarını çalışmak ve önermek;
 • Ulusal sismik yoğunluk bölgelendirme haritasını ve güçlü yer hareketi parametre bölgelendirme haritasını oluşturmak, sismik güvenlik değerlendirmesi yapmak, anahtar inşaat projelerinin sonuçlarını ve ciddi ikincil felaketlere yol açabilecek stres faktörlerini incelemek – ve sismik tahkimat seviyesini belirlemek;
 • “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Deprem Felaketlerine Karşı Korunma ve Azaltma Yasası” hükümlerine göre deprem hazırlığı ve afet azaltmasını denetlemek ve denetlemek;
 • Eyalet düzeyindeki deprem idarelerinin çift yönetim sistemini uygulamak, CEA bünyesinde yönetim, planlama ve finans sistemlerini kurmak, eyalet düzeyinin altındaki deprem idarelerinin çalışmasına rehberlik etmek -ve CEA bünyesindeki kurumsal kuruluşları yönetmek (3).

CEA 50 yılı aşkın süredir Çin Sismik Ağı’nın (CSN) inşası -ve deprem araştırması üzerinde çalışarak deprem felaketlerini en aza indirmeye çalışmaktadır (4).

Çin Sismik Ağı Nedir

Çin Sismik Ağı (CSN), Çin Deprem İdaresi’ne bağlı bir kurum olan Çin Deprem Ağı Merkezi (CENC) tarafından yönetilen ulusal bir sismik izleme sistemidir (5). CSN 2004 yılında kurulmuştur ve Çin’in deprem afet azaltma ağının en önemli merkezlerinden biri ve uluslararası toplum için bilgi temelidir (6). CSN’nin görevleri arasında şunlar vardır:

 • Ulusal sismik ağın işletme rehberliği ve yönetimi, kısa vadeli deprem tahmini, deprem verilerinin toplanması, rapor işleme, bilimsel dergi yönetimi;
 • Jeosismolojik inşaat, acil durum müdahalesi ve yardım için teknolojik araştırma ve operasyonlar -ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi’nin deprem yardım merkezi dahil (7).

CSN 50 yılı aşkın süredir Çin’de kalıcı sismik istasyonlar -ve Wenchuan depremi gibi büyük depremlerden sonra geçici sismik ağlar kurarak deprem araştırması yapmaktadır (8).

Source: Conversation with Bing, 3/16/2023(1) China Earthquake Networks Center – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/China_Earthquake_Networks_Center Accessed 3/16/2023.
(2) CB: China National Seismic Network, Data Management Centre of China …. https://www.fdsn.org/networks/detail/CB/ Accessed 3/16/2023.
(3) China Earthquake Administration: Chinese Seismic Network. https://www.researchgate.net/publication/346416664_China_Earthquake_Administration_Chinese_Seismic_Network/fulltext/6382d2847b0e356feb8ada0b/China-Earthquake-Administration-Chinese-Seismic-Network.pdf Accessed 3/16/2023.
(4) Dark fiber seismic network finds missed aftershocks in Chinese earthquake. https://phys.org/news/2021-12-dark-fiber-seismic-network-aftershocks.html Accessed 3/16/2023.

Kaynakça

(1) ‪Murat Tamer‬ – ‪Google Scholar‬. https://scholar.google.com/citations?user=scDVGooAAAAJ Accessed 3/16/2023.
2023.
(2) China Earthquake Administration: Chinese Seismic Network. https://www.researchgate.net/publication/346416664_China_Earthquake_Administration_Chinese_Seismic_Network/fulltext/6382d2847b0e356feb8ada0b/China-Earthquake-Administration-Chinese-Seismic-Network.pdf Accessed 3/16/2023.
(3) China Earthquake Administration – Wikipedia. https://bing.com/search?q=China+Earthquake+Administration Accessed 3/16/2023.
(4) China Earthquake Administration – State Council of the People’s …. https://english.www.gov.cn/state_council/2014/10/01/content_281474991089800.htm Accessed 3/16/2023.

(5) China Earthquake Networks Center – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/China_Earthquake_Networks_Center Accessed 3/16/2023.
(6) CB: China National Seismic Network, Data Management Centre of China …. https://www.fdsn.org/networks/detail/CB/ Accessed 3/16/2023.
(7) China Earthquake Administration: Chinese Seismic Network. https://www.researchgate.net/publication/346416664_China_Earthquake_Administration_Chinese_Seismic_Network/fulltext/6382d2847b0e356feb8ada0b/China-Earthquake-Administration-Chinese-Seismic-Network.pdf Accessed 3/16/2023.
(8) Dark fiber seismic network finds missed aftershocks in Chinese earthquake. https://phys.org/news/2021-12-dark-fiber-seismic-network-aftershocks.html Accessed 3/16/2023.


Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir